Mijn Blog

Blog

view:  full / summary

verdriet, mama, peuter, kleuter

Posted on March 29, 2017 at 12:29 PM Comments comments (83)
     VERDRIET, MAMA, PEUTER, KLEUTER, VERDRIET.

Een situatie betreffende een kleuter, een peuter en de mama
.Eerst een stukje voorgeschiedenis.
Met de kleuter is al besproken dat, als ze iets met de peuter doet en die begint te gillen dat ze dan moet stoppen. Ook is er uitgelegd dat het gillen betekent...... de peuter vindt iets niet leuk, dus....... stoppen. Dit houdt in  dat er van de kleuter verwacht wordt dat ze zich direkt kan beheersen zowel haar gedrag als haar emotie.

SITUATIE
Peuter speelt en mama zit op de bank. Kleuter komt binnen en pakt de peuter....... die begint prompt te gillen. Mama zegt nu tegen de kleuter dat ze moet stoppen en roept kleuter bij zich. 
De kleuter kruipt wat huilerig op schoot, maar ook wat schuldbewust. Er ontstaat een gesprek; Mama vraagt ' wat betekent het als je broertje gilt' en wat doe je dan'? "dat hij het niet leuk vind en dan moet ik stoppen", zegt de kleuter.
Hier wordt NIET gevraagd wat voor gevoel de kleuter had en waarom ZIJ iets deed en wat ZIJ voelde.

Laten we eens kijken welke processen hier spelen. 
Er doen zich hier een aantal dingen voor. 
1- de mama houdt niet van gillen  en daarom moet de ander stoppen?!
2 - mama is met de peuter begaan.
Het lijkt hier om de mama  en de peuter te gaan. Mama is begaan met de jongste en zij kan niet tegen gillen.
Zij wil de jongste beschermen. de jongste voelt dat ook en zal de volgende keer mogelijk eerder gillen en zo wordt zijn gillen geactiveerd. 
Als we stilstaan bij dit feit dan kan het gegil van de peuter  de spiegel van de angst van de moeder zijn en niet van zichzelf. Alles wat een kind in de 1ste 7 jaar doet en wat  op confrontatie of agressie lijkt is een spiegel van de opvoeders. Hun eigen angst onzekerheid, boosheid etc wordt teruggekaatst. Immers deze kleintjes voelen zo sterkt het gevoel van de personen in hun omgeving. Ze pikken dat op en reageren daarop.
In bovenstaand voorbeeld wordt de kleuter verantwoordelijk gemaakt  voor het gegil van de peuter en het ongemakkelijke gevoel wat de mama daarbij krijgt. 
Er wordt verwacht dat zij stopt/zich beheerst als broer gilt. De kleuter kan dat nog niet, want die IS emotie. (ze is misschien wel boos op broer
 omdat hij ergens mee speelt wat zijzelf ook wel wil of ze wil hem gewoon even knuffelen, etc.). Daarnaast voelt de kleuter ook de emotie van de moeder en door dit alles raakt ze verward, want mama handelt niet overeenkomstig met wat ze voelt. En het proces werkt zo dat dan de kleuter het a.h.w. overneemt.
De kleuter kruipt schuldig op schoot weet dat ze, in de ogen van mama, fout doet en ze voelt zich schuldig. Ze wil haar mama geen verdriet doen. Tegelijk zoekt ze ook steun en bescherming... en dat kan alleen bij mama. Hoe dubbel en  verwarrend.

Hier nu spelen verschillende processen Mama met zichzelf.moeder en peuter... mama wil kleuter beschermen en peuter weet dat moeder ingrijpt. Peuter en kleuter vice versa. Kleuter naar mama , een schuldgevoel . ze wil aan de verwachting voldoen, maar kan dat nog niet. Ze wil pleasen en voelt zich tekort schieten!!! Ze kruipt dan ook schuldbewust, teleurgesteld, verdrietig en niet gehoord, op schoot. Bovendien wil ze haar broertje ook geen pijn doen en dat wordt nu alleen maar bevestigd. Hier wordt dus voorbijgegaan aan het gevoel en het wezen van de kleuter. WAT en waarom doet ze iets en WAT voelt deze  kleuter zelf. De kleuter wordt a.h.w.verantwoordelijk gemaakt voor het gevoel en emotie van mama en broer. 
WAs haar gevraagd  wat zij nu zo graag wilde of voelde dan was  ze gezien en kon dan contact maken met zichzelf en eigen ikje. Verder kan er eventueel besproken worden dat broertje het misschien ook niet zo leuk vond, maar dat is meer vanuit ieders eigen leefwereld. Dan wordt de kleuter en haar belevingswereld zelf het middelpunt en trekt het kind niet naar het hoofd om een methode toe te passen. Wat later een gewoonte en  gedrag wordt.
Het is ook goed om te kijken wat je van de oudste verwacht. Zo heeft ieder kind in de rangorde zijn eigen rol. Zie het boekje..je bent mijn broertje niet.


    ZUIVER EN PUURHEID ZORGT VOOR EEN ZELFSTANDIG WEZEN

Read Full Post »

belang van reflectie naar 1ste levensfase

Posted on March 29, 2017 at 12:01 PM Comments comments (112)
PROBLEMATIEK OP LATERE LEEFTIJD EN REFLECTIE NAAR 1 STE LEVENSFASE, HET FUNDAMENT , HET HUIS.


Aan iedere problematiek ligt iets ten grondslag. Zowel een confrontatie als een verslaving  hebben hun 'roots; eerder.
Naast het helpen dmv gesprekken, kennis en inzicht, is het ook van belang om de onderliggende gevoelens en emoties te onderzoeken.
Ze bewust te krijgen en die vooral te DOORVOELEN.. Hierdoor zal een terugval zich minder voordoen.

In de huidige wereld willen we graag met woorden die problematiek oplossen. (willen het probleem. de pijn, weg hebben = een mannelijke benadering))
Door de emotie te doorvoelen kan er ruimte ontstaan en dat kan een mogelijkheid geven om meer in contact met zichzelf te komen.  (er is een blokkade opgelost)

Inmiddels is gebleken dat veel issues op latere leeftijd terug te voeren zijn naar de eerste levensjaren.
Vooral het niet gehoord en gezien zijn spelen een grote rol. Ook onder weerstand en confrontaties liggen emoties.

In die eerste levensfase worden we omring met een wereld die meestal denkt het voor ons wel te weten, ons op te voeden. Dat opvoeden is vaak een activiteit van buiten naar binnen. (input). DE kinderen moeten overal aan voldoen. Daardoor wordt de stroom van binnen naar buiten (=hetgeen het kind IS, output) wat afgesloten. Er is geen gelijkwaardigheid. Voelt dan onveilig.

Ook worden we omringd met opmerkingen als; ' doe eens meer je best', 'schiet even op'  'stel je niet aan', 'stop nou eens met dat gegil' 'ga eens wat doen', 'doe niet zo gevoelig', 'doe wat ik zeg' etc. etc.
Zo ontstaan o.a. ook schuld en schaamte. Opmerkingen komen in het kind binnen op een onbewuste laag en worden zo een werkelijkheid die tot gewoonte  wordt. Werkt bij reclame eigenlijk net zo. We zien/horen iets, besteden er eigenlijk geen aandacht aan. maar in de winkel hebben we ineens dat speciale item in onze kar liggen??!!
Zo vormt gewoonte dan het gedrag. Er wordt a.h.w. iets in het kind 'gelegd' en dat geeft het gevoel dat je blijkbaar bent wat de ander vind. en zijn we als ouderen ook niet steeds aan de buitenwereld advies aan het vragen vooral om te horen of je het wel goed doet?! 

Een kinderziel is puur en een en al Liefde. en zachtheid. Onbevangen. oordeeloos en onvoorwaardelijk. De oordelen nemen ze over.
Het wil zijn ouders/begeleiders, per defenitie gelukkig zien en doen daar van alles aan.  Ze gaan PLEASEN, en passen zich dan ook aan aan datgene wat de begeleiders van ze willen.
Dat lijkt niet altijd zo, omdat  dat wel gepaard kan gaat met  de nodige confrontaties, maar dat is omdat het eigenlijk voor het kind zelf niet klopt.  Ook hun reactie is afhankelijk van temperament, karakter etc. Het kind komt dan met zichzelf (eigen identiteit) in de knoop en voelt zich niet veilig. Dat geeft een machteloos gevoel met boosheid, angst , niet gezien voelen etc. als gevolg.
enne…. komen we dat ook niet in onszelf tegen.?! Hier speelt dan ons eigen innerlijke kind (onbewust) een rol !

Kleintjes kunnen zich alleen duidelijk maken via emoties. Dat is wat ze ZIJN. Ze kunnen nog niet beredeneren en uitleggen wat ze voelen. Hun brein werkt anders. 
Maar als een kind in deze eerste levensfase niet mag ZIJN en niet gezien en gehoord wordt wie het in essentie is hoe kan hij/zij dat zelf later dan?

Door in deze fase WEL er te mogen ZIJN en je emoties te mogen hebben maak je contact met zichzelf in leer je jezelf kennen. Hierdoor ontstaat  een verbinding met het ZELF. 
Hier ligt de basis om verantwoordelijkheid te kunnen  nemen voor je eigen handelen en emoties met de bijbehorende gevolgen. Hierdoor wordt dan vanzelf niet de schuld steeds aan de buitenwereld gegeven. 

Dit zijn zo een paar wetenswaardigheden over de ziele-ontwikeling van de eerste levensfase, die een relatie kunnen hebben met de  issues die we als coach tegenkomen.
Eigenlijk is coachen een vorm van aandacht geven en de ander ZIEN en die dan in hun eigen Licht zetten. En wil dat langdurig helpen dan is het echt zinnig om de emoties bewust te krijgen,  en te laten doorvoelen. En zelfreflectie kan daarbij een grote steun zijn. 

Misschien geeft dit wat inzicht. 
De dingen die we later tegen komen lijken vaak over het jonge kind te gaan. Dat wordt dan ook wel  je innerlijk kind genoemd.. Daar wordt het fundament gelegd om hun 'HUIS' op te bouwen! Als dat niet stevig is dan kan het verzakken e.d. Veiligheid geven is daarbij de grootste pilaar tot vertrouwen , zowel in jezelf als in de ander. 

 JE ZELFBEELD BEPAALT DE KIJK NAAR DE ANDER EN DE WERELD.
                                ZELF-LIEFDE EN VERTROUWEN.


Read Full Post »

ontmoeten

Posted on March 23, 2017 at 3:43 PM Comments comments (20)
ONTMOETEN
 
JONG en OUD.. 

Elkaar ontmoeten kan vol verwondering zijn. Het gaat hierbij niet om jong en/of oud. Het gaat om MENSEN. We zijn eigenlijk allemaal gelijkwaardig. ieder in zijn eigen ZIJN. Ook een baby is een heel eigen wezen waar we nieuwsgierig naar zijn En juist voor hen is het belangrijk dat ze in hun essentie gezien beluisterd en ontmoet worden. 

Ik hoor nog wel eens dat de ouderen zich wat moeten terugtrekken.
Gelukkig zijn er soms geluiden  van een jongeren die zoiets zeggen als…..ja, maar we hebben hun ervaringen nodig.

Dat is begonnen toen mensen eerder met pensioen moeten om in bedrijven plaats maken voor de jongere generatie. Dat klinkt heel sociaal, maar waar gaat en blijft dan de ervaring???
Met bovenstaande opmerking gebeurt dan hetzelfde.  
Juist naar verhalen, ervaringen en kennis van de ouderen luisteren kan inzichten geven. Er zijn veel culturen waar juist de oudere advies wordt gevraagd. 
De verhalen en ervaringen te horen helpt om te weten aan wie je jouw specifieke vraag kunt stellen.

De terminologie jong-oud roept voor mij polariteit op. Dat is voor mij een wat oud denken, dualiteit. We zijn allemaal MENSEN. en gelijkwaardig. Ieder is in een bepaalde levensfase, land of cultuur. Of je nu Nederlander, Marokkaan,Syrier, puber, peuter. jong volwassene, ouder of heel oud bent. 
Vanuit de reincarnatie-visie visie is dit leven hier op aarde maar een deeltje en waar is dan die hele grote boog. enne… we komen allemaal uit diezelfde bron!


Ervaringen komen ook uit ander levens en worden tot een innerlijk weten. Dit zorgde voor een gevoel van afscheiding, terwijl er juist eenheid is. Het gaat om de bron en ziel, niet om de leeftijd. De benoeming geeft een uitstraling zorgt voor inkaderen; alsof het om leeftijd gaat!! Zo creëren we inderdaad afscheiding wat naar mijn idee niets bedoeling is.

We zoeken eenheid. en oud-jong zorgt voor afscheiding. Ook ontstaat er een heel andere energie bij de uitspraak van beide woorden. Gedachtekracht wordt tot werkelijkheid. Zijn we ons bewust dat hetgeen je denkt in het universum komt en zo de wereld creëert?! Zo ook de gedachte die we hebben over oud(eren).

Dan is er ook zoiets als het Christusbewustzijn. Wat gebeurt er bij jezelf in een gesprek? Wat raakt en/of roept emotie op? Wat projecteer ik en hoe open en objectief luister ik?
Als iemand het gevoel heeft dat ie zijn verhaal niet kwijt kan of niet gehoord wordt kan er ook een heel ander issue spelen. Hier kan het innerlijk kind geraakt worden. 
Zo kan die persoon als kind niet gehoord of gezien zijn en dat er niet ECHT naar hen werd geluisterd. Als we dit meenemen bij onze ontmoeting dan is er geen oud. jong, beperking of andere ideeën over leeftijd. Dan is er gewoon een neutraal ontmoeting waarbij geluisterd en gevraagd kan worden. Jezelf leeg maken zorgt voor het ontvangen van de juiste vraag. Vraag je uit nieuwsgierigheid voor jezelf of vraag/luister je om de ander te laten groeien en bloeien.

Vervolgens spreken we erover 'dat we het op aarde moeten doen' .
Dat betekent dat we niet alleen in de Engelenwereld moeten leven, maar juist die onderste chakra's moet vrij maken. Zo is het zelfbeeld verbonden aan het onderste chakra. 
Hoe mooi om daarmee verbinding te maken en te zien hoe dat doorwerkt in communicatie.

Als ik hoor dat ouderen zich moeten terug trekken gaat het niet om de vraag WIE zich terug moet trekken, maar WAT moet er teruggetrokken worden.
En dat geld dan uiteindelijk weer bij iedere ont-moeting!!!!!!! Ontmoeten is een religieus gebeuren. 

Ieder mens moet zijn leven voluit leven, ongeacht de leeftijd. Ieder loopt zijn eigen pad, ontwikkelt verder en werkt het boodschappenlijstje af IN de maatschappij.
Daarvoor hebben ook zij de ander uit de verschillende levensfases nodig. Dus ouderen mogen en moeten ook voluit bestaan en hun leven leven. Dit allemaal om nog meer te ervaren en bewust te worden. met elkaar. Zij zijn nog niet klaar, anders waren ze al door de poort.
Door de ontmoeting kan er weer een SAMEN komen.

Het gaat niet meer om de ontmoeting tussen ik en jij of een ontmoeting tussen polariteiten? In de ontmoeting gaat het zowel bij luisteren als bij vragen stellen om ‘verwondering' ..en.. 'wie ben jij in je diepste wezen’.‘Wat kom jij de wereld brengen’. Dat vraagt ook om INNERLIJKE STILTE. Ik zie hierin ook een Pinkster-kwaliteit. 'In alle talen spreken EN ver-staan’. Even niet op je eigen standpunt staan maar VER-STAAN. Een mooi beeld. 

  Ook roept Atlantis op om kennis van het innerlijk weten, door te geven. 
Meest belangrijke issues bij vragen en luisteren is een open ruimte en stilte.   
Hierdoor ontstaat vertrouwen waarin de ziel zich kan openen en verder ontvouwen. Stilte is essentieel opdat de vraag vanuit de kosmos ontvangen kan worden.

Een aantal trefwoorden m.b.t. ontmoeten zijn: MENS: Bron, Eenheid, Vertrouwen; Stilte; Liefde is hart en Angst is in onderste chakra's; Jezelf zien en horen(zelfoordeel vrijmaken); Open ruimte; en 
Christusbewustzijn.

                        
 
                             Ik wens iedereen mooie ontmoetingen
Read Full Post »

Eerbied doet stralen

Posted on December 7, 2016 at 5:36 AM Comments comments (23)
STRALEN ALS EEN STER
 
 

 
 
OVER DE EERBIED
 
Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken.
 
Dit eerstelings bewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken.
 
Laat het stil zijn in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde;
zaad in de donkere aarde.
 
En het zal groen ontwaken.
                                                                
                                  Ida Gerhardt (1905-1997)
 
Dit wonderschone en prachtige gedicht ontroerd mij steeds opnieuw. Dit mooie beeld geeft liefdevol aan hoe we de essentie van de kinderziel geboren kunnen laten worden. Het geeft prachtig weer hoe we de diepste kern, het wezenlijke, kunnen ontdekken. Dat naar buiten kunnen laten komen om zo te kunnen worden zoals het bedoeld is.
De gedichtregels heb ik hier vertaald naar het mensenkind. Immers in de eerste levensfase wordt de basis, het fundament, gelegd waar het ‘huis’ het verdere leven op gebouwd wordt.
GIJ MOET HET EENZAAM LATEN, HET ZAAD DAT LIGT TE SLAPENEN Dit vertelt ons dat alles nog in ruste is. Daar kan, in stilte en onzichtbaar gebeuren wat er moet gebeuren. Het doel is het proces zelf en is niet resultaatgericht.
DAT AL KIEM GAAT MAKEN. Daar diep van binnen wordt van alles opgestart. Er speel zich van alles af. Allerlei  processen sluimeren en die moeten we hun eigen gang laten gaan. Het proces vraagt geen inmenging . Maar juist in die rust kan het slapende wakker worden en zo van binnenuit ontkiemen. Wij hoeven niets te DOEN. Dat 'doen' smoort de kiem in de kern. De verbinding met zichzelf kan dan niet ontstaan. Door dit te laten bevorderen we dat een appelboom de mooie appels krijgt en geen peren, of dat Lara geen Suzan wewillen mmers mooie appels een een appelbom en een peren en een suzan mieteegn lara worden.
DIT EERSTELINGS GEBEUREN VAN LEVEN BINNEN LEVEN.. Het allereerste leven gebeurt in de diepte en is onzichtbaar. Maar er gebeurt wel degelijk wat ook al zien we dat niet aan de buitenkant. Zo zien we de pasgeborene in de wieg liggen, maar hebben geen idee waar het van binnen mee bezig is, waaraan gewerkt wordt. Alles verloopt op zijn eigen tijd en heeft een eigen tempo. In de kiem ligt het wezenlijke, de blauwdruk opgeslagen.
( En dan....als er iets zichtbaar wordt, mogen wij ons verwonderen  en  bewust zijn dat daaraan al heel wat voorafegaan is.) 
VERMIJD HET TE GENAKEN. Ingrijpen om te versnellen is een proces van buiten naar binnen. maar we hoeven niets te DOEN. Alles gaat in eigen tempo, en moet eerst wortel schieten. Zo kan bv. het kind niet eerder leren lopen dan wanneer alles aanwezig is. Zowel op mentaal, fysiek en emotioneel niveau. Spieren en skils zijn voor het lopen nodig en moeten wakker worden om die eerste stapjes te zetten. Gaan we dat vervroegen en pushen dan ontstaat er een fysieke vervorming waardoor het kind, ook letterlijk, anders in de wereld komt te 'staan'. Laat het op eigen tijd gebeuren; afwachten tot het zich aandient. We laten het slapen totdat datgene van binnen wakker wordt om geboren te worden. Niet activeren, niet iets willen bereiken, maar het proces volgen. Waarnemen om te kijken wat er in het proces nodig is als het zover is
LAAT DAT STIL IN ZIJN WAARDE. Dit vraagt eerbied voor wat er zich innerlijk  afspeelt en doet een beroep op ons geduld.                                                                  Dat vraagt een ontspannen en liefdevolle omgeving. In de ontspanning kan hetgeen wakker wordt op de eigen tijd en tempo van diep van binnen naar boven komen. Aan het licht komen en zich verder ontvouwen. In stilte, rust en vertrouwen. Eerst dan wordt het wezenlijke zichtbaar en kan het bedoelde in volle potentie en  in volle glorie  op het juiste moment en op eigen manier naar buiten komen. Er wordt van binnnenuit gevoeld en gezocht naar wat er geboren wil worden en wat daarvoor nodig is. Heel langzaam, voorzichtig en vol vertrouwen zodat het kan wortelschieten, wat de basis, de ankering is voor het verdere leven, waardoor het later zijn eigen vruchten in volheid kan dragen en plukken.
ZAAD IN DE DONKERE AARDE; Daar diep in de aarde is alle kennis en wijsheid van het oerprincipe, het Goddelijk plan, de blauwdruk, al aanwezig.   Het hoeft alleen nog maar naar buiten te komen.
ZAAD IN DE DONKERE AARDE, Laat in stilte, datgene wat er binnenin is, zijn eigen weg naar buiten vinden. Nogmaals niet versnellen maar wachten, ruimte geven, in rust, ontpannning en vrijheid om te ZIJN. Dan kan de essentie zich in zijn volheid en puurheid ontvouwen. Hierdoor kan het aarden en dat  geeft  een stevig fundament om het leven verder op te bouwen. Dit vraagt geduld en vertrouwen van ons als begeleiders, tevens engelbewaarders               een religieuze opdracht.
Het is bijna meditatief om te wachten op wat zich aan zal dienen en......dan.....................dan ineens........................is het er!     
 zo vouwen de blaadjes steeds verder open, wordt de kern verder zichtbaar, en kan de ster nog meer vanuit zijn kern, gaan stralen.
 


Read Full Post »

volle maan en energieen

Posted on June 16, 2015 at 2:56 PM Comments comments (4)


                                       Maan-energieën


Dat de kosmische energie invloed heeft op ons is inmiddels voor velen wel duidelijk en vaak ook fysiek voelbaar. De planeten hebben ieder zo een eigen magnetisch veld en zorgen daardoor voor de verschillende energievormen .
Daarom ook is het interessant om te kijken onder welk sterrenbeeld je geboren bent. Dat heeft dus een bepaalde uitwerking.
Als we geboren worden staan de zon, maan en de planeten in een bepaalde positie. Dat is ook je geboorte impuls. De impuls waarom je hier komt en wat je komt halen/brengen.
Iedere 18 jaar 7 maanden en 9 dagen staan deze planeten etc. weer net in diezelfde 'stand'. Dan krijgen we dus a.h.w. even de kans om een kijkje te nemen/voelen van je geboorte impuls.
 Leuk om eens rond te kijken wat er zoal in andermans leven gebeurt op de leeftijd van rond 18, 37 .56 en 74 jaar.

In het dagelijks leven kunnen we gaan ervaren wat de maan-stand met ons kan doen. Hieronder zet ik wat informatie over de werking door de maan(d) heen.
Het komt van de Maya kalender.
Leuk om daarmee te spelen en te leren voelen.
WASSENDE MAAN;.......Basis en Opbouw. 
Bepaal de koers voor deze maand. lichaam en geest nemen goed op. verzamel , laad op, en voeg toe. De natuur steekt energie in opbouw. - - Lichaam; goed voor herstel en opbouw van het lichaam. Goede opname van voedingsstoffen, heelmiddelen en massage. Haren en nagels groeien nu sneller. Slecht voor wondgenezing en operaties. -- Planten; Planten zaaien voor gebruik bovengrondse delen. Gras maaien. Oogst bloemen, bladeren en vruchten voor direct gebruik. 
 
VOLLE MAAN;..............Voelen en Genieten. 
Energie en tempo zijn hoog en de gevoelens sterk. goed voor passie, rituelen en feesten. De energie in de natuur zit aan de buitenkant. - - Lichaam; Vermijd lichamelijke belasting, operaties of alcohol. Goed om het haar te knippen in het teken van de leeuw. Kans op geweld, ongelukken , slapeloosheid en geboortes. - - Planten; bloemen en geneeskrachtige kruiden oogsten. bemesten. Niet snoeien.  

AFNEMENDE MAAN;.......Voltooien en Reinigen. 
Inzichten afmaken en evalueren. Lichaam en geest reinigen goed. Verstevigend en activerend. In de natuur gaat de energie naar binnen. -- Lichaam; Goed voor reiniging, uitzweten en ontgiften, voor operaties, gezichtsbehandeling, epileren. Goed voor wondheling. Haren en nagels groeien voller en sterker. Goed voor huishoudelijk werk. - - Huis; Reinigen, schoonmaken, wassen. Bouwen en renoveren. -- Planten; Planten zaaien voor gebruik ondergrondse delen. Bemesten en snoeien. Oogst wortels, bast van bomen en vruchten om te bewaren. 

NIEUWE MAAN;..................Begin & Ontgiften. 
Alle vormen van nieuw begin; relaties, projecten, iets wat je altijd al wilde doen. De energie in de natuur en in onszelf zit nu binnen. -- Lichaam; organen reageren goed op ontgiften, goede vastendag. Het opgeven van ongezonde gewoontes is makkelijker. - Planten; (zieke)planten snoeien. Wortels, bast van bomen oogsten. , 

Zo, een heel verhaal. Maar zelf ervaren  is inspirerend en verhelderend.                  
Read Full Post »

omgaan met emotionele uitbarstingen

Posted on March 7, 2015 at 7:51 AM Comments comments (21)


                                         AGRESSIE


Onderstaande site zegt al genoeg en helpt om inzicht te krijgen.                                               


                                         'IN DE WOLKEN'                                     LIEFDEVOLLE TROOST

Read Full Post »

Lucht, Adem, Ruimte

Posted on December 12, 2014 at 5:00 AM Comments comments (6)                            LUCHT....ADEM....RUIMTE

Ik las  een artikel over een onderzoek over hygiene en buikgriep bij jonge kinderen in de opvang.

Uit onderzoek is gebleken dat er meer buikgriep bij kinderen in de opvang voorkomt.
Als oplossing wordt met name gesproken over betere hygiene. 
Daarbij wordt voorbijgegaan aan een ander aspect. En dat gaat verder dan uiterlijke vormen.

Kleine kinderen klagen vaak over buikpijn. Zij ZIJN gevoel en emotie, zoals overal op mijn website te lezen is.
Zij voelen alles aan en pikken ook veel emoties op uit de omgeving.
Bovendien wordt er vaak met de kinderen al van alles besproken/geregeld of uitgelegd. 
Hierdoor moeten ze dingen "begrijpen" (dat doe je met je hoofd) en dat is op deze leeftijd nog niet aan de orde..
Het is leuk om te zien dat, als we fysiek kijken, de vorm van de hersenen hetzelfde is als die van de darmen.
Zo bevat het hoofd de denk-hersenen en de buik de voel-hersenen.

Het verwerken van al deze indrukken/gevoelens en emoties kost tijd.
Als het allemaal teveel wordt dan ontstaat buikpijn. 
Alles kan niet meer "behapt en verteerd"” worden.

Het lichaam reageert hierop met buikpijn. Dat is dan dus de plek waar een bacterie ook makkelijk zijn gang kan gaan.
Dus hygiene is een 'schone’ zaak, maar aandacht voor de emotionele kant is zeker net zo of zelfs meer belangrijk.
Dat kan o.a. door alles met aandacht te doen, rust in te bouwen (om te verwerken), meer thuis te zijn en tijd voor elkaar te nemen. Of te zijn in de natuur


De huidige maatschappij bestaat uit druk, snel, doorgaan, alles moet, kinderen worden van oppas naar BSO gebracht of gaan naar allerlei activiteiten.
Maar juist het  "thuis-zijn" en zelf kiezen wat je wilt spelen met iets waar je op DAT moment zin in hebt, is heel belangrijk.
Hierdoor leer je ook om zelf keuzes te maken of gewoon met jezelf te zijn,  i.p.v. dat alles moet en alle tijd al ingevuld is.
Ook vervelen is in deze tijd broodnodig. Juist om alles te verwekken. 

Vervelen lijkt op "niks doen". maar inwendig wordt er hard gewerkt. 
Er gebeurt van alles.
De huidige manier van leven vraagt eigenlijk om een tegenpool. Onze kinderen roepen ons op deze manier, daartoe  op.
Zij houden ons een grote spiegel voor!

Als er niet genoeg ruimte is voor het verwerken kunnen we benauwd worden.
We krijgen a.h.w. niet genoeg lucht meer. Soms kunnen zo astma of andere longproblemen ontstaan.

           
  
                                 LUCHT........ADEM.......RUIMTERead Full Post »

feestelijke teleurstelling

Posted on September 22, 2014 at 4:17 PM Comments comments (52)
                              
                                 Feestelijke teleurstelling

SITUATIESCHETS
Een familie zit gezellig bij elkaar.
Papa, mama, . opa's en oma's en  2 kleine kinderen van 5 en 1 jaar.
Er wordt een feestje gevierd, want ... er is er een jarig... De jongste wordt 2 jaar. hoera!.
Op tafel staat een prachtige, mooi versierde taart met kaarsjes.
Ook liggen er nog andere lekkere cakejes bij voor de liefhebbers.

Mama begint eerst met het uitdelen van wat cakes.
'Wie wil er vast een cakje?' vraagt ze. Ook aan het zusje van de jarige job. En ja, die lust dat wel.

Vervolgens werden er kaarsjes aan gedaan, gezongen en natuuuuurlijk uit- geblazen. Het ultieme verjaardagstaart gevoel.
Daarna kregen anderen, die nog geen cakje hadden een stukje  van deze taart.
En dan vraagt het zusje wat verbaast.......'mama mag ik ook een stukje taart?'

 Het antwoord  'NEE  je hebt al gehad' kwam hard aan en het zusje werd verdrietig en wat opstandig.
Immers voor haar was dat cakeje natuurlijk géén taart. In haar beleven was de taart alleen die mooi versierde taart met de kaarsjes. !!!!!!! DAT was de ECHTE taart. 

De kleuter kon haar gevoel natuurlijk niet onder woorden brengen. Er  ontstond een wat lastige en verdrietige discussie met veel geredeneer zoals... je hebt toch al gehad, uitleg over gezondheid, teveel zoet, en niet alles moeten willen. Ook probeerden sommigen in de kring haar nog af te leiden door allerlei andere verhalen te vertellen of te wijzen op iets moois. 
Maar het enige wat nodig was;.... naar haar gevoel te luisteren en haar te begrijpen. Het er te laten ZIJN. Haar het gevoel geven dat ze in haar pijnlijke gevoel gezien is en dat dat O.K. is.

Eigenlijk voelde iedereen die pijn ook in zichzelf en zo wilde iedereen die pijn oplossen en goedpraten. Immers we zullen allemaal als klein kind ook wel eens zoiets pijnlijks hebben ervaren!?

Uiteindelijk werd het toch wel duidelijk waar het om ging en het zusje kreeg gelukkig alsnog een stukje van de echte verjaardagstaart en het was verder een heel gezellige middag met allerlei spelletjes en veel plezier.


REFLECTIE
Zo kan dit een mooi moment zijn voor reflectie..
Er is nl. een confrontatie en wat zegt dat mij...... niet het kind is lastig, zoals gezegd werd, maar er is ergens iets gebeurt wat aanleiding gaf tot die confrontatie.
 - Zo zou  het handiger geweest zijn als  de taart als eerste uitgedeeld was en daarna voor de liefhebbers nog een cakeje. De kleuter weet immers niet dat ze teveel zoetigheid eet als ze ook nog een taartje eet?!. 
 - Verder kunnen we ons ook afvragen of een verjaardag het juiste moment is om over teveel suiker en gezondheid te praten.,   
 - Zodra het kind en zijn emotie gehoord/ gezien en begrepen wordt is het verder geen issue meer. Maar zolang er geredeneerd wordt over van alles en nog wat, helpt dat niet. Het verdriet en de onmacht wordt alleen maar groter. Het kind kan niets met alle redenaties en volwassen argumenten. Die kan ze met haar gevoel nog niet hanteren . Ze heeft die, op deze leeftijd, nog niet vanuit haar gevoel geïntegreerd en eigen gemaakt. Emoties beheersen vraagt een andere kwaliteit. 

Tot slot;
'Gehoord en begrepen worden' is op ieder leeftijd een belangrijk issue. Het werkt bevrijdend en het haalt de spanning weg!!
 

                                   HIEP, HIEP HIEP, HOERA


Read Full Post »

buikpijn

Posted on August 9, 2014 at 9:27 AM Comments comments (212)

                                     BUIKPIJN


Buikpijn. Een onderwerp dat mij erg aan het hart gaat.
Eigenlijk voel ik dit als de grootste uitdaging van deze tijd.
Er is veel over te zeggen en buikpijn geeft uiteindelijk veel aanwijzingen
Ik houd het even heel basic en zal er later nog verder op ingaan..

Veel jonge kinderen hebben last van buikpijn. Het is een teken dat ze ergens mee zitten. Ze hebben een onverwerkt gevoel of emotie, of indrukken die nog een plek moeten krijgen. Veel hoofdwerk, vaak in de vorm van uitleggen of redeneren, kan ook buikpijn veroorzaken. Er lijkt minder tijd om te spelen en te ervaren. Het kind moet al snel opdrachtjes (af)maken, reken- en taal oefeningetjes doen etc. Kortom, ze moeten zich al vroeg leren aanpassen aan de grotemensenwereld.

Maar de peuter leert lopen op zijn eigen TIJD, op zijn eigen MANIER en in zijn eigenTEMPO.  Zo gaat dat met veel andere dingen ook. Alles heeft zijn eigen moment. Het 'leven leren' is een proces. Kennis is iets anders. Druk van buitenaf levert weerstand op. Ondersteunen en aanmoedigen helpt wel.
'Spelenderwijs leren' inspireert en activeert omdat het vanuit het kind zelf komt. De peuter is dan in verbinding met zichzelf. 

Verder is het zo dat ieder plekje in de darmen verbonden is met een bepaalde emotie. Zo zitten rond de navel andere emoties dan op een andere plek in de buik. Er zijn zo'n 50 plekken in de darmen waar voedingsstoffen opgenomen worden. Voor iedere vitamine of mineraal is er een eigen plekje.
Dit houdt in dat, als er in de darm blokkades(spanningen) zijn, er op die plekken de voedingsstoffen niet of minder opgenomen kunnen worden.
Zo kunnen tekorten ontstaan, bepaalde levensmiddelen niet verdragen worden of allergieën zich aandienen.

Het is overigens interessant te zien dat de vorm van de darmen en de hersenen hetzelfde is. Zo zitten in het hoofd de denkhersenen en in de buik de voelhersenen.


Resumerend:
Als het kind te vroeg met het hoofd moet gaan werken gaat dat ten koste van de fysieke opbouw. Denken kost energie en die is tot de tandenwisseling eigenlijk nodig voor de  opbouw van het fysieke lichaam. Als het fysieke lichaam niet goed kan ontwikkelen heeft dat uiteraard later zijn weerslag. Het kan dan zijn dat een orgaan wat minder functioneert of dat het kind onverwerkte emoties heeft, waardoor het leefpatronen ontwikkelt en zo niet volledig zijn essentie kan leven.      Laat de kinderen kind zijn zodat ze kunnen 
                   STRALEN
     Eerst het fundament daarna pas de kennis.Read Full Post »

schoentjes

Posted on July 7, 2014 at 3:50 PM Comments comments (13)

                           SCHOENTJES EN KLEDING


Tegenwoordig proberen we wat anders met onze spullen om te gaan Dit is van groot belang voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is meer aandacht voor recycling. Dit wordt ook deels ingegeven door financiele situaties, maar toch..... het gebeurt. Niet alles wordt zonder meer weggegooid en we zien ook dat velen nog plezier hebben van onze gebruikte spullen.

Zo is er ook een grote markt voor kinderschoenen en -kleding. De kinderen groeien snel uit hun schoenen en kleertjes. Vaak is het nog helemaal niet versleten. Dan is het fijn dat het nog een 2de leven krijgt.

Toch vind ik het belangrijk hier een kanttekening bij te plaatsen om zo een bewuste keus te kunnen maken.

            schoentjes

Ik kan mij soms verwonderen als ik naar mijn voeten kijk. Als ik daar eens even bewust bij 'stil sta' dan realiseer ik mij dat mijn voeten mij helemaal dragen. Mijn hele gewicht steunt erop. Ik kan NIETS doen zonder mijn voeten. Ze zijn mijn onderdanen. Ze dragen mij overal waar ik ga of sta! Wat bijzonder eigenlijk. Naast deze fysieke rol hebben onze voeten nog een diepere functie.
Er zitten nl. onder de voeten meridianen/ energiepunten die verbinding hebben met alles in ons lichaam. Voetreflex-therapie werkt met deze energiebanen die ook contact hebben met alle organen.
En, oh hoe heerlijk is het als we een voetmassage krijgen. Immers dan hebben we weer meer contact met onszelf.

Met dit in ons achterhoofd is het goed om te kijken hoe belangrijk de keuze van schoenen voor ons is en zeker voor de opgroeiende peuter. 
De peuter die net op eigen beentjes probeert te gaan staan. En wat is dan goed?! Wat trekken we hen dan aan ?!.

Het liefst zouden blote voeten het fijnst zijn, dan wordt het hele voetje gemasseerd. Dat gebeurt het beste  op het strand. Dan worden alle spieren  gebruikt en ontwikkeld. 
In huis zijn de vloeren vaak koud en hard.  Daar is  een bescherming wel fijn. In het begin zijn dan schoentjes met een heel soepele zool bv. van zeemleer wel aan te bevelen. Let er wel op dat de zool niet glad gaat worden. Sokjes met rubber nopjes zijn in het begin heel prettig. 
De peuter kan nog steeds  goed contact met de aarde maken, en zo alle spieren gebruiken die bij hen op dat moment past. 
Het liefst synthetisch/onnatuurlijk materiaal vermijden. Dat ademt niet en broeit teveel. (en vanuit de gedachte dat alles onder de voet contact heeft met het hele lichaam is dit dus af te raden).

Het is belangrijk dat het hele voetje zich kan afwikkelen en niet beperkt wordt door een stugge zool. Hierdoor kan de eigen loopwijze ontstaan. En zo kan de peuter in zijn eigen voetsporen gaan staan.
De manier waarop het kind in het leven staat is een uitdrukking van zichzelf. Immers de manier waarop het op de eigen voetjes staat zorgt ook voor de eigen contactpunten (de heel eigen punten) met diepere lagen in zijn lichaam en dat heeft weer invloed op zijn heel eigen ontwikkeling en ZIJN. 

Vervolgens komt de fase dat de peuter  buiten kan gaan lopen.
Bij aankoop van een buitenschoentje gelden de bovenste regels ook. Maar het is niet altijd even makkelijk om een echt zachte en soepele zool te vinden. 
Natuurlijk zijn in de schoenenwinkels allemaal mooie en schattige schoentjes te koop. Liefst wordt aangeraden dat een stevige zool en goede steun belangrijk is voor de kleintjes. Echter.... dan ontwikkelen ze niet hun eigen spierkracht en raken ze afhankelijk van de steun van de schoenen. Dit is meer een economisch gestuurd motief!

Ook schoenen nooit op de groei kopen. Kijk maar eens wat er dan gebeurt. Het kind kan niet fijn lopen en/of struikelt. Er zit immers een lege neus aan zijn voetjes en dat loopt echt niet lekker.!


Er zijn ook 2de-hands schoentjes op de markt. Maar moeten we dat, vanuit bovenstaande, willen. 
In 2de-hansdschoentjes heeft iemand anders nl. al zijn voetsporen achtergelaten. Zo komt de peuter dan in andermans voetafdruk. 
Juist die kleintjes hebben nog een heel vormbare voetjes/skelet en weefsel. Dat is zich nog aan het vormen. dus het past zich a.h.w. ook makkelijk aan aan de vorm van die andere voet.
Maar juist, nu de voetjes zich aan het vormen zijn, is het goed als het steeds op EIGEN voetjes loopt, staat en contact maakt met de aarde. 
Er zijn niet voor niets zulke mooie spreuken en gezegdes als;
Op eigen benen staan' of  'in andermans voetsporen lopen'.
Het gaat erom de wezenseigen  voetafdruk te laten ontstaan en te ontwikkelen.

Als we zelf eens schoenen aantrekken waar iemand anders al in gelopen heeft voelt dat ook vreemd. en nieuwe schoenen moeten we ook eerst inlopen.!  a.h.w. onze eigen voetafdruk er inzetten.


Op zand lopen blijft natuurlijk het allerbeste voor de kleine voetjes. En niet alleen voor de kleine voetjes!!. Immers de hele voet wordt gebruikt en alle punten worden geraakt en gemasseerd. Heerlijk!!             kleding

Ook bij 2de hands-kleding is het goed om een aantal dingen te 'weten'. Veel van de huidige kinderen zijn gevoeliger voor onzichtbare energieën.
De kleding die iemand gedragen heeft krijgt nl. ook de energie van de draag(st)er  en wat die heeft meegemaakt. Eigenlijk  komt het hele veld van de energie  waarin de draag(st)er geleefd heeft IN de kleding. De heel gevoelige kinderen kunnen daar last van hebben. 
Overigens zijn er  mensen die van alles voelen als ze op een stoel, waar iemand (b.v met hoofdpijn)gezeten heeft, gaan zitten. Ze voelen die energie nog die die ander daar mogelijk heeft achtergelaten. Soms krijgen ze daar dan last van.(hoofdpijn). Het is dan best van belang dat de al eerder gedragen kleding eerst grondig gereinigd wordt en eventueel behandeld en opnieuw geladen wordt met positieve energie / Reiki. 
Dat kun je zelf doen door goed te wassen en dan.b.v positieve gedachtes erin te stralen of je handen erop houden en er dan kosmische liefde door heen te sturen.
We zijn dat verleerd, maar die mogelijkheden hebben we allemaal heus nog in ons!

TOT SLOT :  Ik ben  een groot voorstander van  schoeisel en kleding van natuurlijke materialen. Dat is niet benauwd en het ademt.
Daarnaast is zijde  een mooi materiaal dat helpt om de invloeden van buiten wat af te schermen.

Read Full Post »

Rss_feed